جهگهۆرینا کەرستان د رستێدا ( گۆڤەرا بەهدینی)

جهگهۆرینا کەرستان د رستێدا ( گۆڤەرا بەهدینی)


ئەڤ پەرتووکە :

بـــابــه‌تێ جـهــگــۆرینێ ئێـك ژ بـنــــه‌مـــایێن رێزمانــا گـــشتییه‌، كه‌واته‌ گریمانا مه‌ ئه‌وه‌، جهگهۆرینا كه‌رستان د زمانێ كوردیـدا ژى هه‌یه‌، لێ كیژ جهگهۆریـن هـــــه‌یــــه‌؟ ئـــایــــا د سینتاكسێدا جهگهۆرین هه‌یه‌؟ و ئه‌گه‌رێن وێ چنه‌؟ یانژى د فورمـێ لـــۆجیكــیــدا هــــه‌یه‌؟ و ئه‌گه‌ر چنه‌؟
د دایالێكــــتا سه‌ریــیا زمـــانـــێ كوردیدا ئه‌ڤ بابه‌ته‌ لدویڤ تیۆرا (GB) وه‌ك ڤه‌كۆلینه‌كا سه‌ربخوه‌ ئاماژه‌ پێنه‌هاتیه‌ دان، گرنگییا ڤێ ڤه‌كۆلینێَ ئه‌وه‌ دشیـــَن ب رێكـــــا جـــهــــگـــهۆریــنا ئـــــــه‌لـــفـــــایــــــێراڤــــــه‌كــــرنـــێن سینتاكــسى بـــده‌ینه‌ چــــه‌ندین دیاردێن سینتاكسى د زمانێ كوردیدا.


 

Description

دەربارەی پەرتووکێ :

بابەت زمان ژمارا لاپەران سالا چاپێ
ڕێزمان کوردی ٢٠٣ ٢٠٢٠
preloader