تیماکاری

تیماکاری کارگێر کارمەند دیزاینەر

پالە عیسی جبو

کارگێر

پلەیا زانستی : ماستەر

جەگەرخوین جەمیل ئەمین

Art Director | Graphic Designer | Web Developer

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

وارهێل عبدالباقی کامل

دیزاینەر

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

دیار عبدالله حسین

دیزاینەر

پلەیا زانستی : دبلوم

محمد حجی حمید

کارمەند

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

نیروژ عبدللە علی

کارمەند

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

هەوار علی زبێر

کارمەند

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

ئارین رەمزی سەلیم

کارمەند

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

شێروان ئیسلام خالد

کارمەند

پلەیا زانستی : ماستەر

سارە فیاض طیب

کارمەند

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

فاطمە خالد عزیز

کارمەند

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

هبە رمزی عبدالرحمن

کارمەند

پلەیا زانستی : بەکالوریوس

بەلاڤ بکە :

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on email
Email
preloader